οι υπηρεσίες μας

 • Βελτιστοποίηση παραγωγής
  • Παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική κάλυψη για προγράμματα λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας ανάλογα με τους στόχους του κάθε πελάτη σε όλο το φάσμα της καλλιέργειας της αμπέλου και της οινοποίησης.
 • Aποκατάσταση οικοσυστήματος των αμπελώνων
  •  Μελέτη εγκατάστασης και επίβλεψη για την αύξηση της βιοποικιλότητας στην εκμετάλλευση.
 • Μηχανικός εξοπλισμός
  • Παρέχουμε οδηγίες  για την αυτοματοποίηση της παραγωγής και για τη βελτιστοποίηση του μηχανικού εξοπλισμού.
 • Ανάλυση TERROIR
  • Διάγνωση εκμετάλλευσης: αναλύουμε την παρούσα εικόνα της εκμετάλλευσής σας, διατυπώνοντας άμεσα τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της. Σας προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις για την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης. (ανάλυση SWOT)
 • Βιολογική και βιοδυναμική παραγωγή
  • Παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική για την ένταξη στο σύστημα πιστοποίησης 
 • Σεμινάρια εκμάθησης 
  • Διοργανώνουμε σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης για την διαχείριση καλλιεργειών απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

bettilt