οι υπηρεσίες μας

 • Διάγνωση εκμετάλλευσης 
  • Αναλύουμε την παρούσα εικόνα της εκμετάλλευσής σας, διατυπώνοντας άμεσα τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της. Σας προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις για την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης. (ανάλυση SWOT)
 • Αγροτική διαχείριση
  • Παρέχουμε προτάσεις για προγράμματα λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας ανάλογα με τους στόχους του κάθε πελάτη. 
 • Καλλιεργητικές τεχνικές 
  • Παρέχουμε οδηγίες  για την αυτοματοποίηση της παραγωγής και για τη βελτιστοποίηση του μηχανικού εξοπλισμού.
 • Οινολογία-Αμπελουργία
  • Παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική κάλυψη σε όλο το φάσμα της καλλιέργειας της αμπέλου και της οινοποίησης με έμφαση στην αύξηση της ποιότητας του προϊόντος και στη μείωση του κόστους καλλιέργειας.
 • Σεμινάρια εκμάθησης 
  • Διοργανώνουμε σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης για την διαχείριση καλλιεργειών απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.